0832779888
355 Kim Mã, Ba Đình, Hà Nội

Thanh Toán

2. CÔNG TY GIẦY KOMA 

Tài khoản công ty Koma( chủ tài khoản Bùi Thị Duyên  104867351042. Ngân hàng Vietinbank Công Thương. Chi nhánh đống đa.

Nếu khách hàng lấy hoá đơn xin chuyển vào tài khoản sau. Tài khoản công ty cổ phần tri thức vì dân 03101012283825. Ngân hàng maritimebank chi nhánh đống đa, hà nội.

BÁn buôn giầy koma xin chào

Phạm Thành Long - Luật Sư diễn giả

NGuyễn Huy Hoàng - Giám Đốc Getfly

Trần Hải Nam CEO Moma.vn

G

0832779888
Nhắn tin!