Hướng dẫn thanh toán

Phương thức thanh toán

Ngân hàng viettinbank

Chi nhánh 355 kim mã: STK 104867351042, chủ tài khoản công ty cp xland việt nam,

Chi nhánh 992 đường láng: STK 104867351042 chủ tài khoản công ty cp Xland việt nam

Phương thức thanh toán

Ngân hàng viettinbank

Chi nhánh 355 kim mã: STK 104867351042, chủ tài khoản công ty cp xland việt nam, 

Chi nhánh 992 đường láng: STK 104867351042 chủ tài khoản công ty cp Xland việt nam

Top
UA-102234281-1google-site-verification: googleb55aced232bb35f6.html